Kezdőlap
  TAP bulik
  Kapcsolat
  Regisztráció
  Asztalfoglalás

Travel Agents' Pub
Idegenforgalmi szakemberek klubja.
Alapítva: 1997

szerzői jogi nyilatkozat
 
 A Club Holiday portálcsalád:


www.clubparty.hu


bármelyik portáljára történő belépésével elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A portálcsalád lapjain ("portálok") található tartalom a Club Holiday International Kft. ("kiadó") szellemi tulajdona.

A Club Holiday International Kft. fenntart minden, a portálok bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A portálokhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portálok egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A portálok tartalmának egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Club Holiday International Kft. portáljai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Club & Holiday Rendezvényszervező Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A portálokról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő


a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A portálok domain nevei, valamint a "clubparty.hu" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az Club Holiday International Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A Club Holiday International Kft. bármely, portáljának használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amenynyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a kiadóhoz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a kiadó az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

A kiadó az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel. A kiadó az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A Club Holiday International Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.Club Holiday International Kft.
1037 Budapest Bokor u. 9-11
Tel: +361 999 8501

 CÉGINFORMÁCIÓKARRIERPARTNEREKADATVÉDELMI ELVEKSZERZŐI JOGOK